Stenarnas betydelse

Afrikansk turkos verkar för att öppna upp sin bärare till sitt ämnade livssyfte. Afrikansk turkos används för att stärka självförtroendet, självtilliten och utstrålning samt självrespekten. Det är en sten för kreativitet – den hjälper till att öppna upp för nya idéer, upptäcka nya möjligheter och prova nya vägar.Stenen öppnar upp ditt sinne för möjligheten till allt som är nytt och okänt. Det hjälper oss att acceptera behovet av förändring och ger oss styrkan att fullfölja den med tillförsikt. Chakra: Pannchakra

Agat värnar om det enkla, nära och självklara. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. Den bygger självförtroende och underlättar självanalys. Agaten hjälp till att komma över negativitet och bitterhet, läker inre ilska, främjar kärlek och mod att börja om igen. Agaten sägs vara bra för trädgårdsarbete och kärleksmagi. Chakra: Rotchakra.

Agat - Crazy Lace absorberar känslomässig smärta. Den hjälper dig att hitta rätt beslut för att du ska få balans i både din kropp och själ. Harmoniserar Yin och Yang-energierna i kroppen
Den inger styrka, kraft och glädje hos den som har den nära. Den främjar din vitalitet och förbättrar kreativiteten och låter dig sjunka ner i ditt kreativa flöde. Den är även beskyddande och lugnande samt stärker ditt självförtroende. Crazy lace absorberar känslomässig smärta, stärker dig att känna de rätta besluten och uppmuntrar tydligt beslutsfattande.Den sägs också skydda dig från externa energier och gör dig mer jordad. Crazy lace hjälper dig att vara mer i flödet under svåra tider och ger ökad emotionell stabilitet.
Använd denna för att tillföra inre styrka och vid återhämtning efter tex utmattning och trötthet. Den ger dig ökad uthållighet och ger dig fysisk energi Chakra: Pannchakra

Agat - Mossagat är bra för stel nacke och för att träffa nya vänner. Den stimulerar oss att se det vackra i allt som omger oss. Den är allmänt stärkande men framförallt stärker den ett dåligt självförtroende och ger kraft åt positiva aspekter hos personligheten. Mossagaten påminner oss om naturens självläkande krafter och eviga vishet. Chakra: Hjärtchakra

Amazonite drar till sig framgång ökar vår känslighet och medvetenheten om våra tankar, känslor och handlingar gentemot andra människor. Denna sten stödjer vid förändringar i ens liv och då man vill gå sin egen väg och själv ta ansvar för sitt liv. Amazonit är för den som vill och har modet att bryta upp och välja väg i samklang med sitt hjärtas innersta önskan. Det är en mycket lugnande sten. Lugnar hjärnan och nervsystemet. Bevarar optimal hälsa. Balanserar maskulina och feminina energier. Amazoniten hjälper en att se båda sidorna av ett problem eller olika ståndpunkter. Mildrar ångest och oro. Den helar och öppnar hjärt- och halschakrat samt öppnar tredje ögat och intuitionen. Den hjälper till att manifestera universell kärlek. Chakra; Hjärt-hals och pannchakra

Ametist är en andlig sten, en sten för frid. Tar bort fruktan och ökar hoppfullhet. Minskar känslan av splittring och ökar kontrollen av sinnena. Lär en att släppa taget och känna tillit. Hjälper att förbättrar minnet och ökar mentala förmågan. Den stärker hormonproduktionen, balanserar det endokrina systemet. Främjar kärlek och andlig vishet. Chakra: Pann- och kronchakra

Aquamarin är en psykisk renande sten som hjälper till att öppna upp förmågan till medialitet. Den mildrar ångest, lugnar och balanserar mentalt och fysiskt. En skyddssten för resor. En sten för frid och glädje, speciellt i relationer. Den inger mod och har förmåga att få en avslutning till olösta problem. En meditationssten. Den skyddar aruran och riktar in alla chakran, renar halschakrat och medför kommunikation från ett högre plan. Chakra: Halschakra

Bergskristall är en symbol för människans ande och intellekt. Är allmänt helande och balanserar energi och löser upp spänningar i kroppen. För att öka ens energi och andliga medvetenhet. En sann skyddssten som arbetar på alla chakran. Förstärker andra stenars energier.

Beryll. Denna stenen kommer i vitt, blått, rosa, grönt, gult och lär dig att endast göra det du måste, det som när dig! Den främsta stenen för att hantera stress och att släppa krav. Den lugnar sinnet och stärker mod. Beryll hjälper en att se det positiva i livet och drar till sig kärlek. För alla chakran.

Falköga är en mycket jordande sten som stärker vision och insikt. Den löser upp blockeringar och negativa tankesätt och sätter en positiv prägel. Falköga hjälper till att nå personliga mål och inger mod och perspektiv. Chakta: Rot- och pannchakra

Fluorit kallas också genistenen då den utvecklar den mentala kapaciteten, höjer medvetande, klarhet och möjlighet att behålla sitt lugn även under kaotiska förhållanden. Den stimulerar kreativiteten och balanserar starka känslor med intellektet. Använd fluorit när du vill leva i flow, vara i förändring och bejaka flödet i alla aspekter av livet. En sten som medför ett högt beskydd, användbart vid grundning och för in harmoni i ditt liv. Fluorit ökar möjligheterna, intuition och skapar en direkt koppling till universum och andligheten. Renar din aura och beskyddar den från negativa energier. Chakra: Hjärt-, Hals- och Pannchakra

Förstenat trä förstärker glädje och utveckling i livet. En skyddsamulett som stöter bort negativa energier. Skyddar mot infektion, reumatism, höft- och ryggproblem. En vitaliserande och grundande sten. Hjälper vid känslomässig stress, mentalt stabiliserande, jordande och grundande. Chakra: Rotchakra

Granat vitaliserar hela kroppen. Starkt energigivande sten som renar alla kroppens chakran och ger dessa ny energi. Allt efter behov skänker den lugn eller passion och balanserar. Den inspirerar till kärlek och hängivenhet. En bra sten vid kriser, gynnar överlevnadsinstinkten och ger mod och hopp. Den löser upp ingrodda beteendemönster som inte är givande längre och hjälper en att släppa hämningar och tabun. Stärker auran och skapar en sköld av positiva energier samtidigt som den stöter bort negativa. Öppnar Hjärtat och ger självförtroende. Chakra: Rot-Navel och Hjärtchakra

Guldobsidian är en grundande och skyddande sten. Djupt helande för själen. Lugnande, avstressande. Avslöjar brister, svagheter och blockeringar och förmår oss att växa. Den eliminerar alla känslor av egokonflikt och meningslöshet. Guldobsidianen balanserar energifälten. Chakra: Rotchakra.

Jade associeras med de frem Kinesiska dygderna: mod, rättvisa, ödmjukhet, barmhärtighet och vishet. Jade är en lugnande sten, en skyddssten och en lyckosten som ger framgång och rikedom. Den drar till sig kärlek och en symbol för renhet och frid. Jade integrerar sinnet med kroppen och minskar negativa tankar och lugnar sinnet. Den hjälper dig att bli den du egentligen är. Chakra: Alla, beroende på färg.

Jaspis gynnar mentala processer och skyddar från farliga och ogynnsamma önskningar och beslut. Skyddande vid fysiska och icke-fysiska faror. Jaspis påminner oss om att vi inte är här på jorden bara för vår egen skull. Vi är också här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar. Den ger mod och ger stöd vid stess, skänker lugn och helhet. Jordande.
Chakra: Rot- och Halschakra.

Karneol är en jordande sten som vitaliserar, motiverar och stimulerar kreativiteten. Den är full av livskraft och stimulerar ämnesomsättningen. Beskyddar mot avundsjuka och raseri, mildrar vrede och negativitet. Främjar positiva livsval och ger mod. Värmande och tillför energi, när man är trött och behöver piggas upp. Chakra: Solarplexuschakra

Kyanit stimulerar intution och ger empati. Den löser upp blockeringar, förvirring, vrede, frustration, stress och rädslor samtidigt som den tränger igenom okunskap och öppnar upp för sanningar. Det är en kraftsten som främjar kanalisering, visualisering och tydligare drömmar. Chakra: Halschakra

Labradorit sägs vara stärkande och energigivande och förknippas med förnyelse och pånyttfödelse. Labradoriten är känd för sina läkande egenskaper bla för att stärka immunförsvaret och att lindra smärta och reumatism. Den hjälper en att se att vi har förmågan att gå bortanför vårt förflutna och våra idéer om framtiden och att vi kan omfamna den oändliga ström av möjligheter som stunden erbjuder. Labradorit är en sten för det meditativa varandet. Chakra: Hjärt- och Pannachakra.

Månsten är en kraftfull feminin sten som drar till sig kärlek och hjälper vid problem i relationer. Skyddar vid resor och hjälper vid inre tillväxt och styrka. Neutraliserar negativa känslor och ger frid och harmoni. Chakra: Hjärtchakra.

Onyx hjälper oss att handla balanserat och objektivt. Skyddar mot yttre negativitet och ger andlig inspiration samt ger balans i svåra relationer. Stödjer i svåra eller förvirrande omständigheter och under tider med enorm mental eller fysisk stress. Den hjälper oss att se saker och ting i ett större perspektiv. Onyxen hjälper dig att tro på dig själv. Främjar kraftfullhet, ihärdighet och uthållighet. Chakra: Rotchakra

Opal hjälper till att uttrycka sitt sanna jag. Den stärker egenvärdet och hjälper en att inse sin fulla potential. Förknippas med lust, passion, kärlek. Den stärker livsviljan och uppmuntrar till positiva känslor, lojalitet, spontanitet och nyckfullhet. Den öppnar upp förträngda känslor och tar fram inre skönhet. En kraftful sten. Chakra: Flera beroende på färg

Rodonit stimulerar, aktiverat och renar hjärtchakrat och hjärtat. Den balaserar yin och yang och helar emotionell chock och trauman. En sten för förlåtelse och som hjälper till försoning. Rodoniten stärker osjälvsisk egenkärlek och är bra för att förhindra hämnd. Den integrerar och balanserar fysiska och mentala energier och bygger självförtroende. Dämpar förvirring och tar bort tvivel, lugnar. Det svarta i stenen symboliserar det omedvetna och det rosa symboliserar hjärtat. Chakra: Hjärtchakra

Rosa Opal är en sten för hjärtat.Den hjälper dig att få kontakt med dina känslor på ett mjukt och försiktigt sätt. Opal i alla former är en sten för hopp och förtröstan.Den inger inspiration och gynnar din fantasi och kreativitet. Rosa opal är en sten för inre frid och för att läka dina nära relationer och intimitet.Den sägs även förstärka minnet och frambringa lyckliga drömmar. Den stärker livsviljan och egenvärdet och hjälper en att inse sin fulla potential.Chakra: Hjärtat

Rosenkvarts är verkligen Hjärtats sten! Den medför villkorslös kärlek och frid som lugnar och stöttar. Rosenkvarts öppnar och renar hjärtat på alla plan och ger djup inre healing och kärlek till sig själv. Stenen uppmuntrar till självförlåtande och acceptans och väcker självtillit och självkänsla. En skönhetssten som drar ut negativ energi och ersätter med kärlensfull energi. En sten för Kärlek! Chakra: Hjärtchakra

Rudraksha är ett frö från rudrakshaträdet och betyder Shivas tårar. Den anses kunna förbättra koncentrationen, fokus och mental uthållighet. Den har positiva effekter på hjärta, nerver och är bra för att lindra en person från stress, depression, ångest, hjärtklappning och högt blodtryck. För andliga sökare är detta en välsignelse i förklädnad, eftersom bäraren av rudraksha sägs kunna nå sina mål snabbare.

Ryolit är en sten som stärker kropp, sinne och själ. Den stärker ens egenvärde och självkänsla, att acceptera sitt verkliga jag. Stenen ger styrka och lugn i krävande livssituationer. Ryolit låter en vara förankrad i Nuet. Underlättar förändning i livet. Chakra: Hjärtchakra

Rökkvarts står för styrka och kraft. Hjälper mot depression och negativa känslor. Är bra för hjärtat, magen, njurar och de sexuella organen. Den hjälper till att ta bort oklara tankar och ökar kreativitet och medialitet. Rökkvarts stimulerar din förmåga att skapa överblick, harmoni och förståelse och väcker din förmåga att lyssna inåt. Chakra: Rotchakra

Sodalit förenar intution och logik. Den lugnar och låter kroppen slappna av. Sodaliten tar bort ilska och rädsla och gör det möjligt att förbli sann mot sig själv och stå upp för sig själv och sina åsikter. Närande för överkänsliga personer, mildrar fobier och skuldkönslor samt stärker självaktning, självtillit och att acceptera sitt eget jag. Den tar bort elektromagnetiska föroreningar. Chakra. Hals- och pannchakra

Solsten är precis som solen en varm sten som bringar glädje och ljus. Den släpper in ljus och energi och låter ditt verkliga jag lysa igenom. Solstenen raderar tungsinthet och hjälper till att öka självvärdet och självförtroendet. Den kapar energi "hakar" - cords från andra människor och hjälper dig att stå stolt i dig själv, att stå upp för dig själv och kunna säga nej. Den stimulerar självläkning och renar alla chakran. Chakra: Rot-Navel- och Solarplexus chakra

Snökvarts är en mildare variant av bergskristall. Bergskristall är en symbol för människans ande och intellekt. Är allmänt helande och balanserar energi och löser upp spänningar i kroppen. För att öka ens energi och andliga medvetenhet. En sann skyddssten som arbetar på alla chakran. Förstärker andra stenars energier.

Super Seven består av 7 olika mineral: Ametist, cacoxenite, götit, lepidocrocite, Bergkristall, rutilkvarts och rökkvarts. Super seven, kallas även allhelaren och dess energier känns i hela kroppen när man rör vid den. Den stärker självförtroende, hjälper oss vara oss själva. Ger tur. Den hjälper till med personlig tillväxt, förbättrar inspiration och väcker ännu oupptäckta inre energier. För alla chakran.

Tigeröga är en kraftfull skyddssten som skapar mod och säkerhet. Den hjälper en att vara förankrad i livet och för att uttrycka sin vilja i handling, att uppnå mål.Tigeröga integrerar båda hjärnhalvorna och skapar helhet av spridd information. Den stärker egenvärdet och tar bort självkritik, visar på kreativitet och skapandekraft. Chakra: Navel

Tourmalin öppnar upp Hjärtat för kärlek till sig själv och andra. Den löser konflikter, förtvivlan och sorg. En skyddande sten som gynnar frid och avslappning, förbinder en med vishet och medkänsla. Utmärkt vid healing. Renar alla chakran och bildar en skyddande sköld runt kroppen. Minskar rädslor och främjar självförtroendet. Chakra: Hjärtchakra

 

 

 

 

Jag skapar ditt unika mala!

Skriv till mig så skapar jag ditt alldeles unika mala utifrån dina önskemål