Ayurveda - kunskap om Livet


Ayurveda är en Indisk hälsolära som går tillbaka minst 5000 år i tiden och är enligt förespråkarna grundad i ett holistiskt perspektiv med vediska rötter. Ordet Ayurveda kommer ifrån sanskrit, आयुर्वेद ayus, "liv", veda, "kunskap, kunskap om livet.

Allt i livet handlar om Balans, i oss själva, runt omkring oss, i Universum för att vi ska kunna må så bra som möjligt, att vara sig själv till fullo i harmoni och balans, att se vårt sanna behov. Varje människa är enligt ayurvedan en unik varelse med sin egen konstitution - kombination av de fem elementen. Att identifiera den egna konstitutionen är nyckeln för att förståelse för vilka obalanser och sjukdomar vi löper störst risk att drabbas av, hur vi kan förebygga och behandla dem och leva i harmoni med vår omgivning och oss själva.

De 5 elementen som utgör hela Universum

Vi har alla dessa element inom oss och för att kunna fungera som människor behöver vi vara närvarande i alla dessa fem element och hålla dem balanserade.
Den sekund vi kom till liv i vår mammmas livmoder satte universum ihop vår unika naturliga kombination av alla element. Denna konstitution bär vi med oss hela livet och den påverkas av vilken ålder vi är i, vilken årstid, klockslag, vad vi äter, hur vi lever, våra aktiviteter mm.

De olika elementen förenar sig och bildar tre huvudenergier s.k. doshor.
Vata (Luft + Rymd )
Pitta (Eld + Vatten)
Kapha (Vatten + Jord)

Var och en av doshor har olika behov och att tillmötesgå dessa behov skapar vi balans, god hälsa och frid i sinnet.
Detta gör vi med hjälp av maten vi äter, örter, dagliga rutiner och aktiviteter så som yoga, andningsövningar mm


Ayurvedisk Konsultation

Balans i ditt liv

Kapha


Lär dig mer om doshan Kapha

Pitta


Lär dig mer om doshan Pitta

Vata


Lär dig mer om doshan Vata

Boka konsultation


Vi går igenom vilka element som Du domineras av, vilka obalanser det finns och specifika personliga råd för att balansera dessa