Ayurveda + RTT = sant!

Redan vid första kontakten med Hypnosterapi - Rapid Transformation Therapy (RTT) förstod jag att detta här är ett redskap som jag vill använda mig av som komplement till Ayurvedan. Självklart är dessa två starka i sig själv och separat men under de 6 år jag arbetat med Ayurveda så har jag saknat något, något som jag kan ta till som ett ess i ärmen och hjälpa kunden med. Ibland ser jag detta behov mycket tydligt och berättar då om det. Eller så vet man själv att man behöver de båda.


Se pris och mer information HÄR

Vad händer?

Först börjar vi med ett samtal där du beskriver kort vad du önskar.
Därefter skickar jag papper till dig för att fylla i till en ayurvedisk konsultation. Dessa skickar du tillbaka till mig så att jag kan förbereda konsultationen.
Under konsultationen (läs mer om den HÄR) kommer vi fram till vad vi sen ska arbeta med under Hypnoterapin.
Det kan vara för att förstärka råden som du får under den ayurvediska konsultationen, att du lätt kan ta till dig dem och integrera dem i ditt liv. Eller något helt annat.
Vi bokar ny tid till själva Hypnosterapin och jag skickar Intake form som du fyller i och skickar tillbaka.

Jag följer upp både konsultationen och Hypnosterapin, vad har hänt, feed-back etc och även hur vi går vidare framöver (om så önskas).
 

Kontakta mig

Kontakta mig och ta reda på hur jag kan hjälpa dig